S Otou jsme se rozloučili dne 26. března symbolicky naší znělkou.

Jazzový život Otakara Smejkala započal v roce 1958 ve studentském orchestru Dixieland XI.A. V této době prakticky nebyla po ruce žádná hudební literatura dixielandu, a tudíž repertoár kapely byl výsledkem aranžerského kolektivního úsilí.

Od samého počátku Ota shromažďoval nahrávky, desky, knihy s jazzovou tématikou. Rozrůstající archiv se stal zdrojem pro aranžérskou práci i podkladem pro zasvěcené texty spíkra při vystoupeních.

Na procházce Hranicemi.
OBRAZEM: Co je nového v Hranicích? Na toulkách městem lze potkat i žlutý trabant

Původní náboj dixielandového orchestru se postupně vyčerpal a se změnou životních rolí hráčů i společenské atmosféry se soubor přejmenoval Academic Jazz Band a změnil své obsazení. Vzorem se stal orchestr Fletchera Hendersona se třemi klarinety.

Nové obsazení vyžadovalo jiné harmonické postupy. Teď nastává pravá chvíle pro Otu-aranžéra, kdy s magnetofonem Sonet duo přetvářel nahrávky orchestrů Fletchera Hendersona, McKinney’s Cotton Pickers a Duke Ellingtona v základní repertoár a zvuk orchestru.

Vzpomínka na muzikanta Otakara Smejkala.Vzpomínka na muzikanta Otakara Smejkala.Zdroj: DENÍK/ Petra Poláková-UvírováNa vystoupení na ČAJF v Přerově v roce 1970 Academic zaujal a tak začala plodná symbióza jazzového festivalu přerovského Academicu. Pod Otovým perem vznikaly nádherné aranže, které jsou stále na repertoáru orchestru. ČAJF v Přerově zrušen a Academic ztratil své zázemí.

Po létech frustrace a zmaru se objevil organizátorský talent Oty, který dokázal přetvořit kapelu raného swingu ve swingový big band Academic Jazz Band. V době big bandu Ota hrál „pouze“ na trombon, ale při svých organizačních a jazykových schopnostech byl spíkrem, tlumočníkem i hudebním agentem.

U chaloupky ve Středolesí.
Chaloupku ve Středolesí zdobí hrníčky na plotě. Kolemjdoucí se kochají

Zorganizoval  účast big bandu na jazzovém festivalu v Drážďanech a opakovaně ve Francii, což během normalizace nebylo vůbec málo. Využil při tom svých kontaktů ze své úspěšné profesní kariéry u Českých drah.

Academic měl v této době šťastnou ruku a na místo první trumpety nastoupil Vladimír Vojkůvka. Po návratu k formě raného swingu to umožnilo nastudovat obtížné a nádherné skladby Duka Ellingtona v Otových úpravách. Nastaly „zlaté časy“ Academicu.

Od roku 1985 se konala pravidelná vystoupení v zahraničí a na ČAJFu. Na jazzových festivalech se ověřovaly úpravy skladeb a sestavení repertoáru.

Při všech vystoupeních jsem obdivoval, že během přestávky mezi skladbami Ota odložil trombon, přehodil výhybku z češtiny do jiného jazyka, chopil se mikrofonu a publiku přiblížil historky kolem dané skladby a jejího autora. Po hře rozmluva s novináři,  pořadateli, kontakt s jinými soubory.

Vzpomínka na muzikanta Otakara Smejkala.Vzpomínka na muzikanta Otakara Smejkala.Zdroj: DENÍK/ Petra Poláková-UvírováVlivem společenských změn i lidského osudu došlo k obměně personálního obsazení. Ota se stal kapelníkem. Academic měl opětovně šťastnou ruku a na místo prvního klarinetisty nastoupil Miroslav Šiška. Na místech hráčů se objevili studovaní hudebníci.

Orchestr vyzrál. Nastal čas nahrávat. Ota organizačně zvládl nahrávání a produkci v Českém rozhlasu Brno a tak vyšlo naše první samostatné CD. Z té doby kvasu rád vzpomínám na neformální porady po zkouškách, kde se probíralo vše možné z našeho života, plány kapely, harmonie skladeb, anglické texty písní a také zážitky z Otových cest po světě, který sjezdil.

Medvědí česnek dodává organismu první jarní vitamíny.
FOTO: Medvědí česnek chutná i léčí. Vyzkoušejte pesto, víno i tinkturu

Dvacetiletí Otova kapelnictví vyvrcholilo oslavou 50.výročí založení Academicu v roce 2008. Výroční koncert, pamětní CD, almanach, redakce videozáznamů, výstava pamětních materiálů, to vše vyžadovalo Otovo enormní úsilí.

Po padesáti letech je čas myslet na generační obměnu, v orchestru se potkávají hudebníci dvou generací. Ota předal kapelnictví, zůstává tím vším ostatním, co dřív.

Vzpomínka na muzikanta Otakara Smejkala.Vzpomínka na muzikanta Otakara Smejkala. Na vernisáži k 60. výročí Academic Jazz Bandu.Zdroj: DENÍK/ Petra Poláková-Uvírová

Po oslavách 60.výročí Academicu předává i trombon do zodpovědných rukou. Pak do konce je neformálním uměleckým vedoucím Academicu a aranžuje.

Je s podivem, jak se Otovi podařilo skloubit úspěšnou profesní kariéru, muzikantsví a rodinný život.

A tak, být v popředí Academic Jazz Bandu po dobu 62 let, to vyžaduje poklonu a dík.

Pan Otakar Smejkal je pro nás stále „Velkým šéfem“.

Tak Oto, naposledy Da Capo „Crazy Quilt“.

Za Academic Jazz Band
Karel Sekera