Ta – ač vysunuta k východnímu okraji Moravy, byla od hlubokého pravěku osazována migrací různých skupin, které přicházely od východu i západu a zanechaly zde doklady o úrovni své kultury.

Vítězslav Přikryl si už na začátku svého učitelského působení navazoval kontakty s místními znalci historie a archeologie. Věnoval velké úsilí, aby v těchto oborech rozšířil své vědomosti.

Měl kontakty s brněnskými odborníky a získal jejich sympatie. Svá zjištění z cest po kraji publikoval v odborných časopisech a stal se tak obecně známým znalcem minulosti kraje.

Neuspokojovalo ho však poznávání pouze lidské činnosti, protože na svých cestách viděl, jak lidská sídla přetvářela přírodu, která je obklopovala, živila a chránila.

Přírodovědné poznatky se staly dalším okruhem jeho zájmů a tak začal být považován za všestranného znalce kraje. Všechny tyto znalosti ovlivnily i jeho učitelské působení.

close Autor básně Václav Váňa info Zdroj: Reprofoto Jana Bagarová zoom_in

Není pochyby, že jeho žáčci znali do hloubky květiny i houby, ptáky i domácí a divoká zvířata doma i v okolí. Působil na různých školách, nejdéle ve Všemině, na kterou rád zavzpomínal.

Je škoda, že svá zjištění z uvedených oborů zanechal jen v drobných časopiseckých článcích a v paměti těch, kteří jej rádi poslouchali.

Libuše Hrabová