Na vrcholu se rozprostírá horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny společnost ČEZ. Jedná se o nejvýkonnější vodní elektrárnu v České republice  – její instalovaný výkon je 2 × 325 MW.

Zajímavostí je, že se elektrárna nachází v CHKO Jeseníky, což dříve vyvolávalo řadu negativních reakcí u veřejnosti.

Díky stavbě horní nádrže byla původní výška hory Dlouhé stráně seříznuta skoro o tři metry.

Vodní nádrž má dvě menší nádrže – horní se nachází v nadmořské výšce 1350 m, od ní je nádherný výhled na okolí Jeseníku a na Praděd. Dolní nádrž pak leží na řece Desná v nadmořské výšce 825 m. 

Přečerpávací vodní elektrárna pracuje na tom principu, že se mezi nádržemi přečerpává voda, a tím se vytváří elektrická energie. Při plném procesu přečerpávání mezi nádržemi hladina na té horní stoupne o 21,5 metru a hladina dolní klesne o 22,2 metru.

„Třeťáci“ studijního oboru architektura a pozemní stavitelství z lipnické průmyslovky přijeli vlakem do Koutů nad Desnou a odtud byli přepraveni autobusem, který zajistila firma, do prostoru zařízení přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. Zde se všichni účastníci seznámili s BOZP.)

Na začátku byly v přednáškovém sále promítnuty filmy o vodním díle. Dokumenty zachycovaly průběh stavebních prací a celkové zařízení a fungování elektrárny jako celku. Filmy byly komentovány odborníkem, ten rovněž žákům zodpovídal jejich zvídavé dotazy.

Následovala samotná prohlídka. Nejprve jsme zhlédli podzemní elektrárnu, pak jsme se přemístili k dolní nádrži a nakonec naše kroky směřovaly k nádrži horní. V průběhu exkurze byly žákům zodpovězeny veškeré dotazy směřující na vodní dílo.

V rámci přípravy byla celá akce projednána se zaměstnancem firmy, včetně výběru filmů, trasy prohlídky a komentáře s ohledem na plán výuky v průběhu studia.

Žáci byli dopředu seznámeni s programem, zhlédli virtuální prohlídku vodního díla na www.dlouhe-strane.cz/strane.

Při prohlídce stavby jsme měli možnost seznámit se s různými technologickými postupy v prostředí reálné stavby a získat tak konkrétní obraz látky, která je v běžné výuce probírána především v teoretické rovině.

Gabriela Číhalová a Eva Dřizgová