Dráha se klikatí i v relativně rovných úsecích a dosahuje délky 20,218 km. Důvodem tohoto klikatého trasování byla pravděpodobně snaha co nejvíce kopírovat terén a tak ušetřit.

Největší a nejvýkonnější úzkorozchodná parní lokomotiva U57.001 „Malý štokr“ se honosí hned několika tituly. Nejsilnější parní lokomotiva v bývalém Československu v pravidelném provozu, ostatní měly výkon nanejvýš poloviční.

Škoda Plzeň vyrobila v roce 1949 pouze 6 kusů tohoto typu. V Třemešné je U57.001 první vyrobená a jediná dodnes provozuschopná.

Na úzkokolejkách rozchodu 760 mm bývalých Československých drah nebyly k vidění parní lokomotivy s vlečným tendrem (zvláštním vagónkem na uhlí a vodu).

První se objevila v Jindřichově Hradci až v roce 2007. Druhou lokomotivou s tendrem, první na Osoblažce, byl právě „Malý štokr“ v roce 2009.

Kousek za Třemešnou po prvním stoupání začne vlak nápadně zpomalovat. Dojel do kilometru 2,2, do místa, kde je dovolená rychlost pouze 20 km/h.

Nachází se zde totiž nejprudší oblouk na českých veřejných železnicích o poloměru pouhých 75 m. Po průjezdu tímto místem, doprovázeném pištěním kol, vlak opět zrychlí na svých obvyklých 30 a následně 40 km/h.

Plánuje se prodloužení trati do Polska celkem o 9 km. Mezi Třemešnou a Liptaní se trať kříží se silnicí I. třídy do Polska I/57. V roce 2004 byl proto přejezd vybaven světelným zabezpečovacím zařízením.

Pivní vagón se pyšní titulem nejstaršího vozidla na trati. Kuriózní je, že je o tři roky starší, než samotná trať. Původní zavřený vůz byl vyroben v Rumunsku už v roce 1895. Do podoby občerstvovacího vozu byl přestavěn o 110 let později, v roce 2005.

Motorové lokomotivy jsou vyrobeny v roce 1958 a na Osoblažské úzkokolejce tak pracují nepřetržitě téměř 60 let. Dnes se jedná o nejstarší pravidelně provozované motorové lokomotivy v Česku a na Slovensku.

Motorová lokomotiva „Faur“ TU38.001 je jediná svého typu v Česku a na Slovensku. Ač je vyrobená v roce 1977, na Osoblažské úzkokolejce se objevila až v roce 2006, aby pomáhala s výletními vlaky Slezských zemských drah.

Mezi budovami výtopen v Třemešné a v Osoblaze je rozdíl 110 let. Osoblažská výtopna byla postavena při stavbě trati v roce 1898. Výtopna v Třemešné byla postavena pro potřeby SZD v roce 2008.

Úzkokolejka se od začátku tisíciletí profiluje jako nejvýznamnější turistická atrakce jinak ospalého a nezaměstnaností se trápícího Osoblažska. Moravskoslezský kraj úzkokolejku významně podporuje.

Lenka Hoffmannová