Tento významný den začal slavnostním obědem. Zde už byl přítomen otec Biskup, Josef Nuzik, pomocný biskup z Olomouce, takto se vlastnoručně podepsal do kroniky obce. Také slavnostního oběda se zúčastnil otec Jan z Kelečské farnosti, kde naše obec spadá.

Nedělní slavnost začala shromážděním občanů před požární zbrojnicí. Zde starosta hasičů, pan František Hlavica, přivítal všechny a v krátkosti seznámil s historií hasičů. Spolek byl založen v roce 1951 z iniciativy tehdejší Okresní hasičské jednoty v Hranicích. Veškeré hasební prostředky byly uloženy u soukromníků.

Až v roce 1967 se začala stavět zbrojnice na zahradě pana Konečného. Náklady na její výstavbu byly 52 352,30 korun. V nezměněném stavu zůstala až do roku1998, kdy byla provedena celková oprava.

Současná velká rekonstrukce proběhla v 1. pololetí roku 2018, kde mimo jiné byl nainstalován nový výtah na hadice do věže hasičárny. V rámci této rekonstrukce byl vytvořen na přání místních hasičů na průčelí budovy výklenek, pro umístění sochy svatého Floriána, patrona hasičů.

Proinvestováno bylo celkem 1 068 119 korun, dotace činila 700 000 korun a obec zaplatila 368 000 korun. Poté pan Hlavica požádal otce Biskupa o požehnání hasičárny a sochy svatého Floriána.

Napřed ale otec Biskup poděkoval za pozvání a nešetřil slovy chvály o činnosti a důležitosti spolku hasičů v dnešních přírodních a jiných katastrofách, třeba nedávné tornádo na Jižní Moravě nebo záplavy, požáry, silniční a jiné nehody.

Po vysvěcení se všichni odebrali za doprovodu hudby k místní kapli, kde proběhla bohoslužba slova a žehnání kaple a zvonů. Napřed starosta obce, pan Petr Čech, přivítal zástupce církve při tak významné události.

Tento den se zapíše do dějin naší obce, občanů a také všech přítomných a seznámil přítomné s historií kaple. První zmínka je z roku 1881, kdy kaple byla zasvěcená Panně Marii.

V roce 1893 byla opravena střecha, v roce 1923 oprava podlahy, v roce 1928 opravena báň ve věžičce a v roce 1933 provedeny opravy na oltáři. Po úderu blesku byla v roce 1952 opravena střecha a o 13 let později, opravena fasáda. Další větší rekonstrukce kaple probíhaly v letech 1992 až 2000.

Původní dřevěný oltář byl zničen červotoči a jeho záchrana už nebyla možná, tak v roce 1997 nechali manželé Matyskovi z č. popisného 33, zrekonstruovat oltářní obraz Neposkvrněné srdce Panny Marie. A interiér byl nově vybaven.

V roce 2016 začala I. etapa celkové rekonstrukce kaple. udělala se nová střecha včetně zvonice, renovace křížů, podřezání obvodového zdiva diamantovým lanem, výměna oken a dveří, nová podlaha a její izolace a položení mramoru.

Celkové náklady byly vyčísleny na 958 000 korun, dotace Ministerstva zemědělství ČR na Udržování a obnovu kulturního dědictví venkova činila 646 000 korun, spoluúčast obce byla 312 000 korun.

Druhá etapa probíhala v roce 2017 až 2018, kdy veškeré omítky byly osekány, vytvořily se nové , štukové, osadily se nové klempířské prvky, udělaná nová elektroinstalace a vybudoval nový žulový chodník.

Celkové náklady na II. etapu byly 1 320 000 korun, dotace z Ministerstva zemědělství činila 700 000 korun a obec zaplatila 620 000 korun.

V září 2018 byly namontovány nové vitráže, kde na jedné je umělecky vyobrazena Panna Maria s Ježíškem a nápisem Panno Maria oroduj za nás a na druhé vitráži je vyobrazen Svatý Josef s Ježíškem s nápisem Svatý Josefe oroduj za nás.

Vitráže stály celkem 184 000 korun, ale z důvodu velkého zájmu místních občanů o finanční spoluúčast na výrobě vitráží, byla zorganizovaná veřejná sbírka v hodnotě 48 300 korun. Zbývající částka byla hrazena z rozpočtu obce. Za tento finanční dar starosta znovu veřejně poděkoval.

Další rok se opravila kamenná zídka a dřevěný plot byl nahrazen kovovým. Zde celkové náklady se vyšplhaly na 402 000 korun, dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje činily 201 000 korun.

Pomyslnou třešničkou rekonstrukce kaple byl zvon z roku 1733. Jak se objevil v naší kapli nevíme, ale domněnky jsou, že ho obci asi věnovala kelečská farnost. Z důvodu neodborné manipulace došlo v minulosti k poškození

královské koruny a jeho provrtání a za pomocí nové technologie nešlo zvon zprovoznit. Na doporučení zvonařů se nechal odlít zvon nový. Je odlitý ze 70 procent bronzu, 29 procent cínu a 1 procenta dalších tajných přísad v Italské zvonárně.

Váží 16 kg, má kované srdce a dubový závěs. Na horním límci zvonu je dekor a na přední straně je znak obce a pod ním je nápis Horní Těšice L.P. 2020. Na spodním límci je nápis Svatí apoštolové Petře a Pavle orodujte za nás. Celkem stál 93 000 korun.

Na závěr pan starosta poděkoval všem firmám, rodinám i spolkům i jednotlivcům, kteří se podíleli na tak významné rekonstrukci a společně tak vytvořili krásné dílo, na které jsme všichni pyšní.

close Slavnostní žehnání zrekonstruované hasičské zbrojnice, žehnání sochy svatého Floriána, také nově zrekonstruované kaple Panny Marie a nového zvonu v Horních Těšicích. info Zdroj: Maruška Platková zoom_in Slavnostní žehnání zrekonstruované hasičské zbrojnice, žehnání sochy svatého Floriána, také nově zrekonstruované kaple Panny Marie a nového zvonu v Horních Těšicích.

Poděkoval paní Zdeňce Matyskové a Ludmile Oravové za krásnou výzdobu u kaple a hasičské zbrojnice, zastupitelům a členům komisí, Sboru dobrovolných hasičů Těšice i Českému červenému kříži za přípravy a organizaci této slavnosti.

Poděkoval také všem těšickým občanům a v některých případech i celým rodům, kteří se dlouhé roky svědomitě starali a starají o místní kapli V kronice se dočítáme, že o kapli se starala rodina Radova, Helískova, Čechova, ale i Matyskova a Rýparova a dnes i rodina Oravova.

Při této slavnostní příležitosti pan starosta poděkoval jménem obce paní Františce Rýparové za celoživotní péči o místní kapli a předal jí krásnou kytici a obraz místní kaple s věnováním otce Biskupa.

Také poděkoval otci Janovi za dlouholetou spolupráci, jeho nadstandardní vstřícnost a ochotu s kelečskou farností.

A dále cituji slova pana starosty: „Velmi děkujeme i Vám, nejdůstojnější, otče Biskupe, že jste si udělal čas, zavítal do naší malé obce. Je to pro nás velká čest a sláva. Nejdůstojnější otče Biskupe, žádám Vás abyste nám tuto nově opravenou kapli a zvon požehnal.“

Po požehnání a společné modlitbě otec Biskup poděkoval za pozvání, pochválil naši malou,udržovanou vesničku a společně za doprovodu hudby jsme se odebrali do kulturního domu na pohoštění a poslech dechovky z Kelče.

Na každém stole byl k nahlédnutí Výpis z Pamětní knihy obce Horní Těšice, kterou zpracovala kronikářka obce paní Ludmila Oravová. A hned na 1. straně píše - A tak Ti, milý čtenáři, přeji klid a pohodu při „brouzdání“ naší dávnou minulostí.

Také každý účastník si mohl vzít kopie naší kaple ulité z vosku jako svíčka. Rovněž otec Jan každého obdaroval kartičkou s obrázkem svěcené kaple a z druhé strany je napsáno - kaple Panny Marie, obnoveno 2021, Panno Maria, ochraňuj naši farnost a naše rodiny.

Druhá kartička také s naší kaplí je magnetická a tu prý si máme dát na ledničku, laškoval. V kulturáku otec Biskup postupně obcházel stoly s návštěvníky, nespěchal, popovídal si , podal ruku, popřál hodně zdraví a Božího požehnání.

A každý, kdo odcházel domů, byl plný dojmů z tak neobyčejné události. Opravená kaple i hasičárna se může žehnat třeba za 50 let, ale zúčastnit se svěcení svatého Floriánka, tak to si netroufám hádat a svěcení zvonů může být až tak za 300 let. a zažít všechny tyto 4 svěcení najednou, tak to se nepoštěstí každému, jen obyvatelům Horních Těšic v neděli 18. července 2021

Milena Rušarová, Horní Těšice