Už odpoledne, když ženy čekaly na příjezd pojízdné prodejny, tak dostaly roušky a hned je použily. Pak večer je předsedkyně spolku osobně roznesla v obálkách do poštovních schránek.

Ale na internetu byly zprávy, že hospice, nemocnice, domovy důchodců a různé firmy mají nedostatek těchto ochranných pomůcek, nebo nemají vůbec nic, tak v šití pokračují i nadále. Dokonce i v neděli šily.

Například do hospice v Novém Jičíně darovaly 100 kusů, do Hranic putovalo 160 kusů a mají nastříháno na dalších 150 roušek. Veškerý materiál, co je třeba, tak používají z vlastních zdrojů.

Šije  Lidka Rýparová a Lidka Oravová  a její manžel je taky aktivní. A v naší obci šije i mladá maminka Maruška Platková a Veronika Večeřová. Všem patří vřelý dík, že pomůžou v tak složité situaci.


Milena Rušarová

Horní Těšice