Ve středu vesnice byla nejaktivnější Zahradní ulice. Zejména vnučkami vyřezávané dýně u paní Zdenky Zelové se nám velmi líbily. Vstupní průčelí mateřské školy s originální výzdobou nás příjemně překvapilo. Jedinečné nápady nás čekaly na dolním  konci vesnice u paní Dostálové, paní Vl. Hasilíkové, především pak u Bajgarů.

Bylo vybráno  20 hallouweenských výzdob, které byly okamžitě oceněny sladkou odměnou. ZO ČSŽ Opatovice, děkuje všem zúčastněným za krásné podzimní dekorace svých domů.     

Marie Machancová