Upozornění zveřejnilo vedení města i na svých stránkách a sociální síti. „V ulici Lesní provádí i nadále lesní správce po setmění průběžně lov prasat za účelem vytlačení černé zvěře dál do lesa, to znamená, že v lese se střílí. Z hlediska bezpečnosti není přípustné, aby černá zvěř chodila po sídlišti, kolem vchodů bytových domů i na kraji lesa přímo u silnice, a to nejen večer. Stádo ztrácí přirozenou plachost a pohybuje se zde i během dne,“ upozorňují zástupci radnice. A důrazně po místních žádají, aby na daná místa večer nechodili. „Znovu vás tedy důrazně prosíme, nechoďte lesem ani poblíž lesa po setmění a už vůbec ne se psy,“ píše se na stránkách města.

Vladimír Prokop, zástupce správce přilehlých lesů upozorňuje, že problém nemá jednoduché řešení. „Problém s černou zvěří v okolí Milovic, kdy často dochází i k jejímu pohybu v obydlené části města, není problémem vyšších stavů, ale výskytu jedné tlupy divokých prasat, která se usadila v lokalitě bývalé pískovny v blízkosti Lesní ulice. Zvěř častými střety s lidmi prakticky ztratila plachost a velmi urputně si brání svoje teritorium. Čas od času se přesunuje přes město i do lokality vodního toku Mlynařice,“ uvedl Vladimír Prokop, vedoucí Lesní správy Lipník spadající pod Vojenské lesy a statky ČR.

Došlo i k napadení psa

Podle jeho slov je černá zvěř velmi inteligentní a dobře se přizpůsobuje změnám prostředí, ve kterém žije.

„Město se rozrůstá a nové domy se staví stále víc v blízkosti lokalit, kde žije černá zvěř desítky let. V měsíci březnu se tlupa rozrostla o dalších asi 20 selátek a urputnost vedoucí bachyně v jejich bránění se velmi zvýšila a došlo i k napadení psa,“ doplnil Vladimír Prokop.

Vojenské lesy ve spolupráci s milovickou radnicí, městskou policií a především s pomocí místních pohyb černé zvěře monitorují. V místech, kde je to možné, provádějí redukční odstřel s cílem vytlačit černou zvěř z okolí města. „Prosíme občany, kteří zaznamenají jejich pohyb kdekoli ve městě nebo jeho blízkosti, aby informovali Městskou policii Milovice,“ žádá správce přiléhajících lesů.