V současné době se pracuje na venkovní fasádě a podle starosty Františka Trhlíka bude oprava památky ještě několik let trvat. "Protože pak nás čeká interiér," uvedl.

Před sedmi lety se kostel nacházel ještě v havarijním stavu. "Pomocí dotace z havarijního fondu Ministerstva kultury jsme obnovili střechu a krovy věže i lodi," zmínil starosta prvotní záchranářské práce. Od té doby, opět s pomocí dotací, tentokrát krajských, obnova stavby pokračuje. Obec nechala mimo jiné zhotovit nová vitrážová okna a provedla další nezbytné zásahy.

V těchto týdnech pracují dělníci na nové fasádě. "Celou fasádu jsme vysoutěžili přibližně za čtyři miliony korun a práce jsou rozděleny na etapy. Každý rok nějakou část. Teď momentálně běží třetí etapa. Tomu předcházel a pokračuje vnitřní i venkovní geologický průzkum kostela," uvedl dále Trhlík.

Nová fasáda kostela bude laděna podle provedených sond do modra, původně se posuzovaly tři odstíny modré. V současné době je dokončena fasáda věže a presbytáře, nyní dělají dělníci na severní části lodě. "Předpokládáme, že fasáda bude hotová příští rok," uvedla starosta.

Na startu Plánské 50.
Padesátka se vydařila, jsou spokojeni organizátoři

Zmíněný geologický průzkum obec také kvůli prohlubním, které se v podlaze kostela postupně vytvořily. Sondy odhalily, že pod podlahou nejsou krypty s ostatky církevních hodnostářů, jak se původně předpokládalo, ale že v 19. století byl presbytář o dva schody výš, než podlaha lodě. Jak Deníku starosta dále uvedl, tehdy byla podlaha srovnána navážkou a betonovou dlažbou. "A to byl problém, který zapříčinil zmíněné prohlubně v podlaze," doplnil Trhlík a dodal, že bylo rovněž zjištěno, že v uvedené době byl také zazděn portál, který byl původně hlavním vstupem do kostela.

Obec plánuje v dalších letech opravu interiéru. Podle Trhlíka se podlaha vrátí pravděpodobně na původní úroveň, bude také třeba restaurovat dřevěné prvky, tedy oltář a výzdobu, varhany a další mobiliář. V neposlední řadě budou restaurátoři pracovat na omítkách a freskách. "Prozatím stála rekonstrukce kostela kolem pěti milionů korun, ale čeká nás investice ještě o pár milionů vyšší," uvedl starosta s tím, že podstatnou část nákladů činí dotace.

Kostelec již nechal opravit historicky významnou kapli v Ostrově, která je dílem věhlasného barokního stavitele Santiniho, v plánu je výstavba nové kapličky v osadě Popov.