Příloha je součástí regionálních Deníků, samostatně je neprodejná. Nezapomeňte si proto koupit svůj Deník.