Program 17. kola se překládá na 12. května na 17.00 hodin.