Galerie: Miroslav Koval

Miroslav Koval v roce 1965, kdy začal studovat na AMU Miroslav Koval při natáčení pro Paměť národa v roce 2016 Anežka Kovalová, rozená Jílková, a Miroslav Koval v roce 1970 Miroslav Koval v Sobotíně u Šumberka v roce 1973 Fotogramy Miroslava Kovala