Galerie: Očkování od A do Z

S navigací do očkovacích center vám pomůžou mapy.cz nebo nebo aplikace waze. Aby vše plynule fungovalo, choďte prosím nanejvýš 10 minut před svým rezervovaným časem. Jako první vám při evidenci změří teplotu a vydezinfikujete si ruce. Jako první vám při evidenci změří teplotu a vydezinfikujete si ruce. Předem si vytiskněte a vyplňte dotazník před očkováním. Najdete ho na adrese ockovani.jmk.cz. Vyplněný dotazník odevzdáte u registrace a předložíte kartičku zdravotní pojišťovny. Všechny registrované typy vakcín jsou ale bezpečné a není se čeho bát.