Galerie: Retro fotky z obce Veselíčko

Jednou z tradic, která v obci přetrvává, je také karnevalový průvod. Dobrovolní hasiči každoročně pořádají, jako vyvrcholení masopustu karnevalový průvod obcí. Karnevalový průvod obcí zachycuje fotografie z roku 1964. Počátek působení Sboru dobrovolných hasičů Veselíčko lze datovat do roku 1914, kdy se uskutečnila v Hostinci U Braunerů ustavující schůze, která definitivně potvrdila vznik sboru. Na dobové fotografii jsou zachyceni veselíčští hasiči s koňskou stříkačkou. Budování místního kulturního domu v roce 1984. Dnes se zde pořádají nejrůznější společenské akce. Ve Veselíčku se uměli lidé vždy bavit, nejen ve spolcích, ale i při práci. Nechyběla ani zdravotní štamprlička. Především TJ Sokol byl v neustálém styku s komisí pro tělovýchovu a mládež při MNV. Ve spolupráci s výborem TJ v čele s předsedou Jiřím Drábkem operativně řešili vše, co by mohlo ohrozit nácvik spartakiádních skladeb nebo průběh spartakiády v roce 1980. Karneval v roce 1964. Na brigádě. Z historie Veselíčka. Z historie Veselíčka. Kaple. Kulturní dům Tupec. Veselíčko dříve patřilo pod bývalý okres Hranice. Kulturní dům. Kulturní dům. Lampionový průvod. Dělníci v lese. Vodění mědvěda. Na poli. Před honem. Oslavy Silvestra. Děti ze školky. V zimě. Sokolové. Sokolové. Z historie Veselíčka. Spartakiáda. Statek Palivštíků. Z historie Veselíčka. Stavba vodovodu. Z historie Veselíčka. Z historie Veselíčka.