Galerie: Vysílač Krašov

Český rozhlas v Plzni během srpna 1968 Český rozhlas v Plzni během srpna 1968 Český rozhlas v Plzni během srpna 1968 Josef Švajcar Televizní vysílač Krašov Stožár vysílače Krašov - západní pohled