Kromě pořádání speciálních mezinárodních soutěží, i těch, které mají za cíl hlavně pobavit publikum, se mohou chlubit i spoluprácí se zahraničními hasičskými sbory.

Kromě toho za dobu své existence sbor nesčetněkrát vyrazil zachraňovat životy i majetek obyvatel své obce i blízkého a vzdáleného okolí.

„V současné době jednotka disponuje relativně moderní a spolehlivou výstrojí a výzbrojí, umožňující samostatnou zásahovou činnost při požárech, dopravních nehodách a živelních pohromách,“ dodal Stanislav Jemelík.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE


Naděžda Švrčková