Začátkem roku dobrovolníci zajišťují vodění medvěda. Na jaře pořádají končinovou zábavu, spoluorganizují kácení máje, na kterém se podílí také místní obecní úřad a Sokol Skalička.

Hasiči se pravidelně zúčastňují okrskových hasičských soutěží.

V rámci jejich okrsku se scházejí celkem čtyři sbory, přičemž v organizování soutěží se pravidelně střídají.

Letos se sportovní hasičské klání uskutečnilo v květnu právě ve Skaličce.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE