Radnice z nich budou moci hradit odvoz suti, demolice objektů i nákup paliv, energie, vysoušečů zdiva, čerpadel, léků a desinfekčních prostředků.

Obce na Jesenicku dostanou od kraje 8,6 milionu korun, obce z Hranicka pak celkem 2,8 milionu korun.

„Na rozdělení peněz se dohodli samotní starostové, krajské zastupitelstvo jejich názor respektovalo,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík.

Celkem šest set tisíc korun si kraj ponechal na očkování dobrovolných hasičů proti žloutence. Dohromady tyto tři částky tvoří dvanáct milionů korun, které kraj získal v minulých dnech od státu.