„Hlavním iniciátorem byl nadučitel Leopold Veselý. Ten se do obce přistěhoval těsně po rozsáhlém požáru osmnácti domů i s hospodářskými budovami v roce 1890.

Jeho zkušenosti z hasičského sboru v Kojetíně a tehdy živý obraz tragedie, vedl obecní funkcionáře ke snaze zakoupit stříkačku,“ popsal vznik hasičského sboru současný starosta hasičů Stanislav Jemelík.

Hasiči tedy v Radslavicích působí už přes sto patnáct let. Po tu dobu se generace dobrovolných hasičů staraly nejen o ochranu svých sousedů a jejich majetku, ale i o zábavu a kulturní a vyžití v jejich obci.

„Téměř bez přerušení každoročně pořádáme hasičský bál i další akce, jako například taneční zábavy, výlety, návštěvy divadel či zájezdy,“ dodal Jemelík.

Mezinárodní Radslavická přilba

Organizačně se radslavičtí hasiči osvědčili i při pořádání každoroční mezinárodní noční soutěže s názvem Radslavická přilba. Jde o jednu z nejnáročnějších prověrek hasičských sborů. Soutěž radslavičtí hasiči pořádají již od roku 2001.

„Cílem je náročností a komplexností disciplín zvyšovat teoretické i praktické znalosti a dovednosti hasičských jednotek,“ upřesnil cíle speciální soutěže starosta Jemelík.

Cílem je hlavně pobavit

Dalšími netradičními akcemi, s kterými v Radslavicích přišli, jsou soutěž ručních koňských stříkaček a sportovní víceboj ve sportovních disciplínách „Obě soutěže se uskutečňují každoročně při oslavách Cyrilometodějských slavností a jsou určené zejména pro diváky. Sice vycházejících z hasičské tematiky, ale pojaté jsou spíše recesně,“ řekl Jemelík.

Zahraniční spolupráce

Už sedm let spolupracují hasiči z Radslavic i s hasičskými sbory ze zahraničí. „První kontakty jsme navázali v roce 2002.

Nejprve s kolegy Strážáky z polské Muszynky, o rok později na Slovensku s hasiči s Raslavic. Úzké kontakty jsou udržovány hasiči ze Sveržova a vrcholem družebních aktivit je partnerství s polským městem Chrzelice, v letošním roce umocněné společným projektem,“ podotkl Stanislav Jemelík.

Naděžda Švrčková