„V době založení bylo v obci 70 domů převážně s doškovými střechami a jakýkoliv požár mohl vést k vyhoření celé vesnice,“ podotkl velitel SDH Ústí Rostislav Dreiseitl.

Rok po založení měl spolek 27 členů. Z této doby pochází i první hasičská stříkačka v hodnotě 1500 zlatých. Na náklady obce došlo také k postavení dřevěné hasičské zbrojnice. Jak se ukázalo, investice se vyplatily.

„Už během prvního roku své existence jednotka zasahovala u 7 požárů. Naštěstí žádný z nich nebyl přímo v Ústí,“ sdělil starosta sboru Jaromír Nedbal. Počátkem 30. let minulého století byla činnost sboru kvůli nedostatku financí značně utlumena.

V době socialismu se hasiči aktivně zapojovali jak u požárů a povodní, tak i při pořádání plesů a jiných zábav. V roce 1963 byla dokončena rekonstrukce hasičské zbrojnice a zakoupen automobil Tatra 805, který později vystřídala Avia 30. V roce 1978 koupili dodnes sloužící stříkačku PPS 12. Významným rokem v novodobé historii byl rok 2002.

Z čela odstoupil celý výbor sboru a byli zvoleni noví členové. To vedlo k obnovení tradičních akcí, které sbor dříve pořádal. Podařilo se také sestavit úspěšný soutěžní tým, který soutěží nejen na území Olomouckého kraje.

Z hlediska požárního sportu byl důležitý rok 2007, kdy hasiči z Ústí obsadili celkové 3. místo ve VC OSH Přerov.

Dnes má sbor 46 členů, z nichž 3 jsou ženy. Jednotka naposledy vypomáhala při bleskových povodních. Další její činnost je věnována především soutěžím. Letos ve velké ceně skončili sedmí.

SDH se podílí také na organizaci řady kulturních a společenských akcí v obci, jako je vodění medvěda, zabijačka, kácení máje nebo hasičský ples.