Hasičům se nevyhnula ani horší období, kdy se museli potýkat s nezájmem ze strany mládeže či léty stagnace. Dnes však sbor se svými sedmdesáti členy funguje naplno.

V současné době v něm působí osmadvacet mužů, třináct žen a největší počet pak tvoří mladí hasiči do osmnácti let, kterých je v Pavlovicích devětadvacet. Výchova mladých hasičů má v Pavlovicích již dlouholetou tradici.

„Od roku 1997 pod vedením Hany Ryšavé a Radomíra Jurečky, později pod vedením Martiny Stoklasové a Jiřího Zaorala,“ upřesnil současný vedoucí mladých hasičů Pavel Mužík.

Krátce před jeho nástupem na post velitele si ovšem družstvo prošlo menší krizí. Respektive jeho vedoucí. Ti se na jaře roku 2005 potýkali s nezájmem dětí o tento zajímavý sport.

Dnes už je však všechno jinak. Od září 2006 pracují mladí hasiči pod vedením manželů Pavla a Gabriely Mužikových spolu s velkým přispěním všech ostatních členů sboru.

„Ve sportovní sezoně 2008 – 2009 mladí hasiči opět absolvovali obě kola Celostátní hry Plamen a pilně se připravovali na pohárovou sezonu,“ vyzdvihl práci svých svěřenců Mužík.

Kromě dětí se v Pavlovicích u Přerova mohou samozřejmě chlubit i dalšími soutěžními družstvy. „Muži a ženy se každoročně zúčastňují soutěží konaných v našem okrsku. Mezi již tradiční patří soutěž požárnické všestrannosti „Radslavská Přilba“, na níž jsme nechyběli ani jednou,“ dodal Mužík.

Netradiční hasičské soutěže a víceboje se každoročně konají i v Radslavicích a od roku 2007 také v Tučíně a v Pavlovicích, kde jsou závody známé pod názvem „Pavlovské Hebl“.

Pavlovičtí hasiči nejsou ovšem aktivní jen co se týče soutěžení. Každý rok pořádají několik akcí.

Za všechny můžeme vyjmenovat každoroční sběr železa, jehož výtěžek bývá věnován na podporu mladých hasičů, či již tradiční „Dny Otevřených Vrat“, které se konají při místních hodových slavnostech.

„Při této příležitosti se zájemci mohou přijít podívat na výstavku hasičské techniky, modelů hasičských vozů Tatra či starých hraček,“ upřesnil Pavel Mužík.

K „nejmladším tradicím“ pavlovických hasičů pak patří dárcovství krve. „To pravidelně probíhá od ledna loňského roku. Krev darujeme pravidelně každé tři měsíce. V součastné době se této záslužné akce zúčastňuje devět členů našeho sboru,“ dodal na závěr Mužík.

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN

Největším úspěchem posledních let jsou pro hasiče z Pavlovic u Přerova fungující družstva dětí a také akce, které pořádají.

„Nejvíce hrdí jsme určitě na Letní tábor, kterého se v letošním třetím ročníku zůčastnilo třicet dětí, dále pak na netradiční závod „Pavlovské Hebl“, pohárový závod pro mladé hasiče při hodových oslavách „Dny otevřených vrat“, a v neposlední řadě také na dárcovství krve našich členů,“ řekl vedoucí mladých hasičů Pavel Mužík.