Svět není černobílý, každý následek má svou příčinu a každá událost svůj kontext. Rád bych se dotkl některých příčin a pokusil se poodhalit souvislosti některých nejvíce kritizovaných skutečností kolem nového klubu.

Nejčastější výtky klubu k dramaturgii

Kritici dramaturgie si nejčastěji stěžují, že klub „kopíruje program M-klubu ve Valašském Meziříčí“, „nedávává dostatečný prostor hranickým muzikantům“, „není dostatečně zaměřen na mladé lidi“ a „upřednostňuje živou muziku před elektronickou“.

Výtky k otevírací době

Na otevírací době se nejčastěji nelíbí, že „je zavřeno v sobotu, zavřeno přes vánoční prázdniny a svátky“, „lákavé akce jsou v úterý, kdy není možné příliš ponocovat“ a „otevřeno je v klubu jen v průběhu akcí, nelze jen tak přijít a posedět s přáteli“.

Výtky k interiéru klubu

Na prostoru v klubu lidem nejvíce vadí, že „je příliš sterilní, přesvětlený a odosobněný“, „nesmí se v klubu kouřit“ a „akce jsou špatně nazvučené“.

Výtky k baru

Lidé také nadávají na bar, že „obsluha evidentně nemá žádný vztah ke kultuře“, „obsluha je pomalá a málo pružná“ a „bar je špatně zásoben, nabízí malý výběr nápojů a je předražený“.

Výtky ke komunikaci

Komunikace klubu s okolím se lidem taky příliš nezamlouvá. „Chybí internetové stránky“, „klub nekomunikuje s místní komunitou alternativních umělců a aktivistů“ a „ředitelka klubu se projevuje v komunikaci s místními uznávanými a zasloužilými postavami alternativní kultury arogantně a odměřeně“.

Souvislosti

Věřím, že všechno souvisí se vším a ten, kdo bude společně se mnou pozorně sledovat nasledující postřehy z dění kolem klubu, jistě na většinu naznačených otazníků najde odpověď.

1. Peníze na provoz a výběr ředitele

Postřeh první. Město investovalo velké prostředky do vybudování kulturního zařízení, ale nyní příliš šetří na jeho provozu. Domnívám se, že tajenka zmateného výběrového řízení na ředitele MKZ není zas tak tajemná.

Rada města zcela ignorovala doporučení své vlastní odborné výběrové komise a jmenovala do čela zařízení kandidáta z třetího místa, který navíc ani nepochází z Hranic a nemůže mít tudíž nejmenší představu o zdejším prostředí, lidech a celkové situaci.

Je však zřejmě narozdíl od vítěze výběrovky ochoten kývnout na zcela nerealistický a silně poddimenzovaný provozní rozpočet.

Každému soudnému člověku musí totiž dojít, že pokud provoz kina byl zabezpečen 4,7 úvazky, těžko bude stačit plánovaných 5 úvazků na kino, klub a organizaci veškerých akcí, probíhajících dosud pod hlavičkou města (koncerty na náměstí a na zámku, jarmarky, festivaly, divadla, atd.).

2. Bar měl dotovat program klubu…

Postřeh druhý. Pamatuji si na setkání „kulturních aktivistů“ v zasedací síni zámku, tehdy ještě nad plány klubu. Vystoupil zde vedoucí odboru kultury pan Bušina s informacemi, které získal na pracovní návštěvě valmezského M-klubu.

Jako jednu ze zásadních informací uvedl, že byl ředitelem tamního zařízení upozorněn na nutnost dotovat program klubu z tržeb na baru.

Přesto, aby nemusel být navýšen počet úvazků, byl bar Zámeckého klubu pronajat cizímu provozovateli a klubu z jeho tržebneplyne žádný zisk. Veškerý program je tedy financován pouze ze vstupného!

3. Málo lidí

Postřeh s tím související. Nedostatek úvazků navíc způsobil, že nemůže být otevřen současně klub a kino Svět. Otevírací doba klubu je tedy omezena na úterý a pátek a v těchto dnech se v kině nepromítá.

Dramaturg lepí plakáty a dělá vyhazovače, ředitelka prodává vstupenky, vedoucí kina čistí záchody, prostě nejsou lidi.

4. Vybavení klubu – chyběl odborník

Další postřeh. K projektování a nákupu vybavení nového klubu nebyl zcela evidentně přizván žádný odborník, znalý klubového prostředí a jeho potřeb.

Jak jinak si potom vysvětlit kupříkladu absenci skladu chlazených nápojů a piva, umístění mixážního pultu až za příposlechové bedny nebo nákup zbytečností, jakými jsou třeba bezdrátové mikrofony, a současně absenci jakékoliv DJ techniky?

5. Proč místní podhoubí nekontaktuje klub?

Postřeh dlouhodobý. Otevření nového městského klubu bylo v Hranicích již dlouho s napětím očekáváno a sledováno.

V kuloárech místní pseudointelektuálské komunity (jak ji trefně a s vtipem nazývá má žena) se přitom už několik měsíců předem propíralo, že to stejně nebude stát za nic, kdoví koho si tam město dosadí a určitě to dostane ten nebo ten a podle toho to taky bude vypadat.

Místním hospodským remcalům přitom náramné káplo do noty, že městská rada nakonec přivedla do vedení MKZ úplně cizího člověka, bez jakýchkoliv místních vazeb. Ke komunikaci je vždy třeba dvou stran.

Těžko si lze představit, že by nová ředitelka klubu při všech starostech s rozbíháním úplně nové příspěvkové organizace našla ještě čas a energii obrážet po večerech hospody a seznamovat se s místním podhoubím.

Naopak bych viděl jako naprosto přirozené, kdyby ono místní podhoubí vyrazilo navazovat kontakty do klubu, vědomo si své příležitosti moci konečně dosáhnout na kvalitní prostor, vybavení, technické zázemí a zásadně ovlivnit budoucí podobu onoho nového, neopracovaného a nevyhraněného subjektu.

6. Nepovedlo se to v Olympii, Kameňáku, na Staré střelnici

Postřeh osobní. Za slovem klub cítím nejen noční podnik s kulturním programem, ale především sdružení lidí se společným zájmem, jakousi kulturní komunitu, která se společně schází, diskutuje, tvoří a žije.

Na druhou stranu nepovedlo se to v Olympii, Kameňáku ani v Hudebním klubu na Staré střelnici, tak proč by se to mělo povést zrovna v novém Zámeckém klubu?

7. Stojí místní o klub?

Spíše postesk, než postřeh. Možná to znamená, že místní alternativa vlastně ani o žádný klub nestojí, že stojí jen o to moci si v klidu nad pivem zanadávat.

A možná právě na takovýto signál čeká městská rada, aby mohla konstatovat, že klub je v Hranicích neživotaschopný, že udělali vše, ale lidi zde o něj nemají zájem a je tedy zcela logické jej zrušit a otevřít pod hradbami například Zámeckou vinárnu.

Jak jinak si to všechno vysvětlit …?

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika

 

Mgr. Michal Nikitinský