Od této chvíle začalo pro 14 žáčků a jejich rodiče plnění úkolů z hudební výchovy, matematiky, českého jazyka, tělesné a výtvarné výchovy. Po prvních tónech známých dětských písniček opadla ze všech přítomných poslední nervozita a mohlo se začít počítat.

V hodině českého jazyka si školáci vyzkoušeli psaní na velkou školní tabuli, předvedli, jak rozumí smyslu vět, a ukázali, že znají některá písmenka ze svého jména.

Potom si protáhli těla v tělocvičně při pohybových hrách. Po sportovním výkonu čekala žáčky zasloužená přestávka. Podobně jako opravdoví školáci se nasvačili a napili.

Bylo potřeba se posilnit před poslední vyučovací hodinou výtvarné výchovy. Poslední úkol byl nakreslit kouzelnou tužkou zimní obrázek do zamrzlého okýnka. O tom, jak se umělecká díla vydařila, se můžete přesvědčit při návštěvě naší školy.

Pokud někdo z dnešních žáčků přece jen trochu zaváhal, byli připraveni pomoci paní učitelky, rodiče nebo babičky.

A co dostávají školáci na závěr svého snažení? Vysvědčení! Děti se měly opravdu čím pochlubit, protože domů si odnášely ze všech předmětů zasloužené jedničky.

 

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika