Jak ukázal nabitý program, nejsou scénická vystoupení už dávno pouhou přehlídkou dovednosti zdravotně postižených.

Prostřednictvím tance poukazují na závažná témata dneška: strach z války, zničené životní prostředí a nebo lidskou osamělost.

„Vybrali jsme si scénický tanec na hudbu a text písně Petra Bendeho Nad horů sa svítá. Chtěli jsme pohybem vyjádřit štěstí dvou zamilovaných lidí, které překazí válečné hrůzy. Vojáci nejprve zahynou ve válce, ale potom na podiu znovu ožijí. Poselstvím celého představení je, že nejdůležitější je mír a láska,“ vysvětlila Lenka Foldynová z ostravského Čtyřlístku, která s klienty nacvičovala tanec celý měsíc.

Zdravotnické zařízení z Ostravy, které se stará o handicapované s lehkým až středně těžkým typem postižení, sklidilo obrovský aplaus publika. Své zástupce mělo na přehlídce také město Přerov.

Například Základní a Mateřská škola Mateřídouška v Předmostí si připravila skladbu s názvem Indiánské léto. „Trénink byl náročný, hlavně boj některých dětí s trémou. Nakonec jsme ale s výsledkem spokojení,“ řekla učitelka tělesné výchovy Vladimíra Pospíšilová.

Podle ní se do projektu zapojily tělesně postižené děti ze druhého stupně, které jsou integrované v normálních třídách. „Indiánský tanec pomáhal dětem nejen rozvíjet pohyb a vnímat rytmus, ale na hodinách jsme se jim touto zábavnou formou snažili zprostředkovat informace o indiánské kultuře,“ dodala.

Festival Divadelní Přerov si lidé v sále pochvalovali. „Je to výborný nápad, naši klienti se na přehlídku celý rok připravují a těší se, že se tu setkají s přáteli a porovnají výkony konkurence,“ uvedla jedna z přítomných.

Spokojená byla i Hana Ryšánková z pořadatelského Centra setkávání v Přerově. „Na dvě stě účinkujících a stovky lidí v sále, co víc si můžeme přát,“ uzavřela.