Lipník se má opravdu čím chlubit. „Je toho tolik, že při procházkách někdy ani všechno nestihneme. Volím zastavení i podle zájmu účastníků,“ poznamenala pracovnice knihovny Vlasta Kulíšková, která procházky vede. První stanoviště v ulici 28. října připomíná pamětní deskou, že zde žil významný básník Bartoš Vlček. Muž, který se spřátelil s Wolkerem, Bieblem nebo Mahenem, založil Literární skupinu. V Lipníku působil jako učitel.

„Na náměstí se zastavujeme i u kavárny U Marka, kam chodil i Jaroslav Hašek. Měl lásku v Týně nad Bečvou a do Lipníku si často odskočil na pivo,“ řekla Kulíšková. Nad kavárnou žila po jistou dobu i rodina Kanyzových. Spisovatel a nadšený národopisec Jaroslav Kanyza vylíčil ve svém díle V městě kardinálově Lipník sedmnáctého století. Školáky ze Základní školy Osecká 301, kteří se procházky účastnili, upoutalo ale nejvíc to, že jeho syna Jana znají ze seriálu Ordinace v růžové zahradě.

Editor Berka a mecenáš Neff

V Křížkovského naproti bance ulici žil zase editor, fotograf a publicista Miroslav Berka. „Byl to nadšenec, který vždycky něco zajímavého vydal vlastním nákladem,“ zmínila knihovnice. Bez Berky by například nevyšly ani pověsti, které sepsal Jaroslav Polka – další z významných lipenských autorů.

S literárním, ale i hudebním životem je spojena i dnešní průmyslovka v Komenského sadech. Kdysi to totiž bylo české reálné gymnázium, o jehož vznik se zasloužil mecenáš Jan Neff. Díky jeho podpoře se mohli prosadit i moravští spisovatelé, pro které založil nadační fond. Znal se i s mladým Antonínem Dvořákem, který v Neffově rodině působil nějakou dobu jako domácí učitel. Jana Neffa proslavil jeho vnuk Vladimír, když ho ve své pentalogii představil jako Jana Borna. „Skutečný Jan Neff byl ale oproti románové postavě povahově jiný, byl to velice laskavý člověk,“ zmínila knihovnice.

Básnířka Zezulová a páter Michl

Se Smetanovou ulicí, ale také s bytem u pošty je spojená sopranistka, skladatelka a básnířka Leona Zezulová. Trasa procházek končí v piaristické koleji, kde je nyní pamětní síň Jaroslava Polky a Bartoše Vlčka. „S piaristickou kolejí je spojený i páter Josef Václav Justin Michl, který se stal předlohou Drašara autorky Terézy Novákové,“ připomněla Kulíšková. Jako žák zde ve školním roce 1833/34 pobýval také Gregor Mendel, objevitel zákonů dědičnosti.

Muzikant Štejgerle a kantor Vašíček

I další vědní obory měly v Lipníku své významné zástupce. Stranou od hlavní trasy prohlídky leží ještě dnešní škola v Hranické ulici, která dříve sloužila jako ústav pro hluchoněmé. Zde jako speciální pedagog učil Ladislav Štejgerle, který se problematice hluchoněmých věnoval i odborně. „Mimoto byl také všestranně nadaným muzikaNtem, ovládal několik řečí a byl také dlouholetým kronikářem,“ doplnila Kulíšková.

V Hrnčířské ulici žil zase Milan Vašíček, nadšený chovatel, který napsal několik uznávaných knih o exotickém ptactvu. Lipenský rodák Ladislav Dvořáček se zase zajímal o lidovou keramiku Hranicka, maloval a fotografoval. „Jako kantor nás učil a byl to nesmírně elegantní člověk,“ připojila knihovnice osobní vzpomínku.

Účastníci si procházky po městě pochvalovali. „Něco z toho vím, něco je pro mě nové. A něco jsem už zapomněla, tak si to ráda připomenu,“ podotkla s úsměvem důchodkyně, která sice z Lipníka nepochází, žije zde ale od roku 1963. (pakk)