Pozvání přijal mládežnický dechový soubor z Prószkówa v Polsku.

Hudební Pavlovice Václava Drábka, tak se oficiálně festival jmenuje, hostily na deset souborů dechových orchestrů. Vystoupil zde Junior big-band Základní umělecké školy z Žerotína, Národopisný soubor Hanácké Prosének z Prosebnice, který představil pásmo zpěvů a tanců v lidových krojích.

Velký mládežnický dechový orchestr Kaprys z Polska, který měl ve svém repertoáru i skladby takových jmen jako je Luis Armstrong a další. Nechyběl zde ani Národopisný soubor Hanáček z Troubek, Věrovanka a také Základní škola Pavlovice u Přerova, která výstoupení mládežnických dechových orchestrů zakončila.

Program byl velmi pestrý a u desítek návštěvníků sklízel velký aplaus.

„Toto setkání je věnováno všem hudebníkům, kteří se aktivně podílejí na kulturním rozvoji obce, regionu a kraje, především pak Václavu Drábkovi, který byl nejvýznamnějším hudebním představitelem obce, uvedl projektový manažer Jaromír Školoudík.

Zlatým hřebem programu byly bezesporu vystoupení Záhorské kapely, Moravské Veselky a především slavnostní dechovkový recitál, dechové hudby Gloria. Celý program byl zakončen taneční zábavou, na které k tanci a poslechu hrál host jubilejního setkání, dechová hudba Gloria