Quido Kocián je řadu let opomíjený český umělec, který žil na přelomu 19. a 20. století a jehož díla ležela desetiletí zapomenuta v depozitářích. Díky iniciativě a práci akademického sochaře Igora Kitzbergera byla jeho práce zachráněna.

„Pan Kitzberger dvacet let soustavně vyhledával, objevoval a shromažďoval Kociánovy práce, podařilo se mu značně zdevastovanou pozůstalost dochovanou v sádře a hlíně zrestaurovat a převést do bronzu. Takto bylo zachráněno více než 127 plastik, které budeme moci po pražské Císařské konírně obdivovat i v zámecké Konírně," uvedla Blanka Prudilová z odboru školství a kultury města Lipník nad Bečvou.

Fotografie sochy Quida Kociána „Úděl umělce“.

Fotografie sochy Quida Kociána „Úděl umělce". Foto: archiv Galerie plastik v Hořicích

Kocián bývá řazen po bok dalších významných současníků – Františka Bílka, Ladislava Šalouna nebo Bohuslava Kafky, s nimiž ho spojuje zájem o psychologii moderního člověka, o temné stránky jeho povahy a nejvnitřnější hnutí lidské duše. Jeho díla budou v galerii Konírna vystavena do 29. září.

Procházkovy šperky

Klenotník a zlatník Tomáš Procházka bude mít svá díla vystavena v prostoru Na Patře. Patří mezi tvůrce originálních artefaktů převážně z drahých kovů a vzácných kamenů. Od roku 1997 vystavuje na autorských i společných výstavách.

„Procházkovy šperky vznikají v turnovském ateliéru technikou lití do ztraceného vosku a následným ručním dopracováním. V některých případech je výsledná kompozice šperku citlivě dovršena vsazením drahého kamene – granáty, křišťály, vltavíny či jinými minerály," dodala Blanka Prudilová s tím, že jeho prodejní expozice bude v galerii přístupná až do 21. července.