Ve čtvrtek večer byla tato expozice s podtitulem Nostalgie průmyslového designu druhé poloviny dvacátého století zahájena slavnostní vernisáží. Události se zúčastnila nejen hranická veřejnost, ale například i kastelán zámku v Rosicích Jaroslav Dytrych. Ten všechny přítomné zájemce seznámil s historií a vývojem sklárny v Rosicích.

Jeho proslov pak doplnila také kurátorka výstavy Renata Skřebská.

„Pro všechny autory je typické nasazení o běžnou produkci. O výrobky byl v době jejich vzniku obrovský zájem, přestože spousta z nich byla těžko dostupná. Pro všechny autory byla typická velká individualita a rozmanitost," uvedla kurátorka výstavy k vývoji v průběhu šedesátých a sedmdesátých let.

Veřejnost při zahájení výstavy obdivovala unikátní exponáty, kterých se ve Výstavním sále sešlo přibližně dvě stě. Většina z nich je vypůjčená právě z Rosic.

„Ty nejstarší kousky pocházejí už z období druhé světové války," přiznal kastelán Jaroslav Dytrych. Expozice ve Výstavním sále Staré radnice bude přístupná téměř dva měsíce. Potrvá až do 7. dubna.