Výběr těchto umělců pro majitele galerie bratry Pavla a Jiřího Matuškových nebyl náhodný. Jedná se totiž o jubilejní výstavu věnovanou dvacetiletému výročí existence galerie, kterou založil jejich otec, jenž se s těmito výtvarníky znal osobně.

Trojici vynikajících představitelů českého moderního umění dvacátého století uznávaných i za hranicí našeho státu spojuje podle slov kurátora výstavy Milana Možiše celá řada okolností.

„Jan Bauch, Karek Svolinský i Karel Tondl mají obrovský kredit i v cizině. Ovládali prakticky všechny výtvarné techniky. Byli také vynikajícími uměleckými teoretiky," konstatoval Milan Možiš.

Jak dále uvedl, tito umělci se věnovali celé řadě vysokých škol, jsou autoři řady knih, statí a dokonce i učili. Všichni tři umělci se rovněž dožili vysokého věku.

Zahájení jubilejní expozice zpříjemnil hudební doprovod dua Swingtet Bronislava Ludmily a Miroslava Zikmunda.

Výstava obrazů českomoravských výtvarníků Karla Svolinského, Jana Baucha a Karla Tondla je k vidění v hranické Galerii Gustava Matušky až do posledního srpna.