Po představení se hosté přesunuli do Zámeckého klubu, kde vyslechli přednášku německého novináře žijícího v Izraeli Johannese Gerloffa o arabsko – izraelském konfliktu.

Po přednášce následovala zajímavá diskuse. Soubor studentů zkoušející pod záštitou ZUŠ v Němčicích na Hané předvedl dvanáct tanců na židovské melodie, z nichž jeden si nacvičili v moderním provedení.

Jeden z vystupujících zazpíval obecenstvu i hebrejskou píseň. „Hudbu máme ze seminářů pořádaných izraelskými lektory. Choreografii nám potom vedoucí upravuje,“ sdělila jedna z tanečnic Mariana Košíčková.

Podle vlastních slov většinu členů souboru přivedli k židovským tancům jejich rodiče. „Představení se mi líbilo. Zajímavé mi přišlo i to, že po staletích ve dvoraně zámku znovu zaznělo biblické slovo,“ řekl jeden z diváků Ladislav Melkus.

Většina z tanců totiž měla texty hebrejských žalmů. Taneční skupina vystupuje především na festivalech židovské kultury, například v Holešově, či při podobných akcích.

„Jako učitelku tance a věřící mne velmi zajímají izraelské tance i to, jak se v nich odráží víra,“ uvedla vedoucí souboru Eva Štefková.

Po vystoupení následovala přednáška v Zámeckém klubu. Johannes Gerloff, který působí v Izraeli jako novinář, za pomoci Mojmíra Kalouse v roli překladatele zprostředkoval své zkušenosti z této země, v níž i se svou rodinou žije už čtrnáct let.

Velkou část vystoupení věnoval především konfliktu mezi Izraelci a Araby. Po samotné přednášce přišla na řadu diskuse. Obě akce se uskutečnily na počest šedesátého výročí založení státu Izrael.

Vítězslav Orava