Od pondělí 14. září, kdy bude výstava v devět hodin dopoledne zahájena, mohou zájemci zhlédnout výzbroj a výstroj československých legií v Rusku, Francii, Itálii či Srbsku, stejně jako britské, kanadské a americké stejnokroje. K vidění budou také skutečné části uniforem a výstroje. Výstava potrvá do 30. září. (mav)