Kostel svatého Františka Serafinského u zámku je veřejnosti otevřený jen výjimečně. Pravidelné bohoslužby se konají v kostele svatého Jakuba v centru města, kostel v zámeckém areálu slouží spíš pro různá kulturní vystoupení. Nedávno se v něm představili například Donští kozáci.

„Noc kostelů je středoevropská záležitost, loni se jí účastnily hlavně farnosti na Brněnsku. Pro nás to bude premiéra,“ říká lipnický farář Josef Pelc.

Na přípravě pestrého programu, který začne deset minut přes osmnáctou hodinou vyzváněním zvonů, se podíleli farníci.

„Šlo vyloženě o dobrovolnickou záležitost, příprav se účastnilo přibližně třicet lidí,“ dodává kněz. V bývalém okrese se do akce zapojil už jen kostel Stětí svatého Jana Křtitele v Hranicích, přerovská farnost Noc kostelů neslaví. Kostel svatého Františka Serafinského v Lipníku

Po osmnácté hodině se zájemci mohou těšit na divadlo Tilia s hrou Hovory s F, od 20.30 hodin tento soubor vystoupí znovu s Pohádkou pro děti. Mezitím bude v kostele hrát hudba, od 19.15 začíná prohlídka kostela, po níž se návštěvníci v bloku nazvaném Kostel plný dýmu dozvědí, k čemu slouží kadidlo. Od čtvrt na deset večer zahraje cimbálovka Okybača, od půl jedenácté je další prohlídka kostela, tentokrát s překvapením. Akci ukončí modlitba za město před půlnocí.

„Jsem velmi potěšen, že naše farnost do Noci kostelů přihlásila „lipenskou perlu“.

Kostel svatého Františka Serafinkého patří v našem krásném historickém městě, které je městskou památkovou rezervací, k velmi obdivovaným historickým objektům komplexu zámek – piaristická kolej – kostel sv. Františka,“ poznamenal starosta Lipníku Miloslav Přikryl, který nad akcí převzal záštitu.

Noc kostelů se v Česku konala poprvé vloni. Tato akce má umožnit lidem nejen prohlídku architektonicky vzácných církevních staveb, ale také vytvořit prostor pro setkání s křesťanskou vírou.