„Plenérová malba se vztahuje k jednorázovému malování. Na rozdíl od práce v ateliéru, která je časově náročnější, umělec při malbě plenéru musí vytvoří obraz během čtyř až šesti hodin,“ vysvětlil malíř Josef Koutný z Tachova.

Obtížnost spočívá v tom, že malovaný objekt, byť se jedná o architektonickou stavbu, není ani na jeden okamžik stejný. „Světelné podmínky při malování hrají důležitou roli. Právě maluji muzeum, jehož stěny byly zpočátku bílé. Jak postupuje stín, mění se i vnímání barvy,“ vysvětlil plenérové malování Pavel Černoušek z Břidličné.

Výhodou malby plenéru je naopak přímý kontakt s publikem. Přestože bylo krátce po poledni, lidé zvědavě nakukovali přes ramena malířů a občas se nesměle vyptávali.

„Před chvílí vyšla jedna paní z domu, který maluji, a ptala se, proč mám na svém obraze ty dveře zavřené, když jsou ve skutečnosti otevřené,“ s úsměvem podotkl Koutný. Jak ale vzápětí dodal, v podstatě ho takový zájem ze strany diváků těší. Dotazovaní návštěvníci této neobvyklé „umělecké výstavy“ sami potvrzovali, že se jim tento způsob prezentace práce umělců velmi zamlouvá.

Týden plenérové malby, které pořádá volné sdružení výtvarníků AMART, ukončí v pátek 27. července na zámku v Dřevohosticích vernisáž výstavy.