V tomto roce byl o dotace v kulturní oblasti podstatně větší zájem než loni a někteří žadatelé grant nezískali. Kromě příspěvkových organizací města, mezi které patří městská knihovna a místní středisko volného času obdrží finanční příspěvek řada rozmanitých projektů. Již tradičně město podpoří festival Dvořákův Lipník, cyklus Host v knihovně nebo živý Betlém a vánoční koncert.

„Město přispěje například na oslavu 60. výročí založení Střední průmyslové školy stavební, na koncert Jany Šelle a ohnivých smyčců nebo také na řadu literárních a hudebních děl. Z těch získá podporu kniha povídek Hynka Poláka, DVD Židé v Lipníku, publikace Příroda Pobečví či knížečka k výstavě o historii místního četnictva a policejního sboru," uvedla Blanka Prudilová z odboru školství a kultury města Lipník nad Bečvou.

Lipničtí zastupitelé letos schválili rozdělení finančních prostředků v grantovém řízení do 74 projektů v oblasti sportu, kultury, zájmové činnosti a 20 projektů v oblasti sociální. Dohromady na ně vyčlenili z rozpočtu města celkem 865 tisíc korun. Nejvíce peněz poputuje do oblasti sportu a kultury.