Ojedinělá expozice spatří světlo světa už ve čtvrtek 19. března, kdy se v prostorách zámku uskuteční slavnostní vernisáž. Přípravy na ni v těchto dnech vrcholí.

„Tehdejší starosta Přerova František Lančík se dozvěděl o tom, že Němci obsadili republiku, telefonicky 15. března kolem půl druhé ráno,“ připomněl historii kurátor výstavy Petr Sehnálek.

Protože měli Němci do Přerova dorazit už ráno, svolal starosta kolem páté hodiny ráno poradu zástupců města. Radní začali okamžitě jednat a snažili se ukrýt před okupanty cennosti, citlivé materiály a památky Přerova. „Bylo nutné ukrýt zlaté mince, které byly nalezeny při demolici objektu na rohu Masarykova náměstí. Tyto mince byly zazděny spolu s významnými sbírkami Muzea Komenského do zdí přerovského zámku,“ uvedl Sehnálek.

Díky rychle provedeným opatřením byly zachráněny i četné citlivé listiny. Radní města přitom stihli cennosti ukrýt těsně před příjezdem okupantů do Přerova. Dobové prameny uvádějí, že německá vojska dorazila do města 15. března kolem deváté hodiny ráno, a to od Lipníku nad Bečvou přes Velkou Dlážku, a poté směřovala na Dolní a Žerotínovo náměstí.

Starostu Lančíka informoval o zabrání Přerova německý velitel, který si zřídil kancelář v prvním patře radnice na dnešním náměstí T. G. Masaryka. Němci krátce poté obsadili i přerovské letiště a za nemocného velitele jim tehdy předával základnu legendární stíhač František Fajtl. Okupanti se ubytovali v budovách některých škol, zabrali i prostory Dělnického domu na Šířavě a Spolkového domu na Trávníku - bývalé Komuny. Obsadili i část sokolovny. Štáb německých vojsk se usídlil v Grandhotelu naproti nádraží.

„Armáda se snažila před Němci uchránit zbraně a střelivo, které byly převezeny do zbudovaných skrýší ve Věrovanech a Želátovicích. V bývalých Jezdeckých kasárnách v Kojetínské ulici se pak pálily citlivé vojenské dokumenty,“ popsal Sehnálek pohnutou dobu.

Podle něj reagovali Přerované na okupaci stejně jako na jiných místech v zemi – pocity beznaděje se mísily se vztekem a rozhořčením.

Výstava v Muzeu má ale ukázat i to, že si národ i v tak vypjatých dnech dokázal udělat legraci. Němci například vylepili plakát s rudým pařátem nad symboly české státnosti a nápisem Zachvátí-li tě, zahyneš, kterým chtěli demonstrovat nebezpečí komunismu. Někdo z Čechů však pod plakát připsal. „My se nebojíme, mytam nebydlíme.“

„Chceme nejen dokumentovat, co se v Přerově před sedmdesáti lety dělo, ale také navodit atmosféru doby. Proto výstavu ozdobí dřevěná ohrada s plakáty, trafika s dobovým tiskem a další předměty. Lidé se tak lépe vcítí do atmosféry doby,“ vysvětluje kurátor výstavy.

Samostatný panel bude věnován obětem okupace a významným osobnostem Přerova, které byly zavražděny za odbojovou činnost.