Potštátské slavnosti nabídly o víkendu pestrý program 

„Stará expozice byla v přízemí, ale museli jsme ji přemístit. Návštěvníci můžou zhlédnout části cenných sbírek či původní nábytek, který patřil šlechtickému rodu Walderode," přiblížila místostarostka města Alena Otáhalová.

Renesanční zámek byl zbudován na základech starého hradu zhruba v roce 1600. Původním vlastníkem byl rod Podstatských z Prusinovic. Návštěvníci expozice zjistí třeba to, že zámecká knihovna původně obsahovala čtrnáct tisíc svazků knih a mezi nejvýznamnější soubory patřila Goetheho tvorba.

Raritou mezi exponáty je vystavený hodinový stroj, jenž odměřoval od roku 1910 čas na potštátské hodinové věži. Mechanismus hodin ovládal dva zvony ve věži.

V jedné z místností je vystaveno i torzo původní sbírky minerálů, již shromáždil hrabě Zikmund Des Fours Walderode. K nejcennějším patřil kus platiny, uložený v zámeckém trezoru. Část původní sbírky zapůjčil na výstavu Petr Čoček ze Stříteže nad Ludinou.

Z původního vybavení zámku se zachovalo pouze zrcadlo a kachlová kamna. Po válce byl totiž zámek zařazen do skupiny takzvaných evakuovaných sídel a zbytky jeho sbírek a vybavení byly převezeny do Šternberka.

Expozice ale mapuje i novodobou historii města – a to prostřednictvím fotografií a informací o činnosti spolků.

Potštátské slavnosti se konaly od pátku do neděle a nabídly bohatý program – Den otevřených dveří na základní a mateřské škole, vítání nových občánků města nebo slavnostní vyřazení žáků. Návštěvníci ale mohli zhlédnout také celou řadu vystoupení – například pohádku v podání malých hasičů ze SDH v Potštátu, orientální tance a bohatý hudební program.