„Návštěvníci zde mohou vidět například jak správně prostřít vánoční stůl nebo mohou zhlédnout ukázky paličkování, případně některé výrobky zakoupit,“ shrnula předsedkyně kulturní komise a členka obecního zastupitelstva v Opatovicích Marie Černocká.

V prostorách obecního úřadu se po oba víkendové dny prezentovala kromě hranického denního centra Archa a stacionáře Anděl z Kelče také místní základní a mateřská škola.