„Ondřej Strnadel svou tvorbou navazuje na vynikající českou tradici, ve které se našemu sklářství, jako jednomu z prvních, podařilo sochařskými tendencemi překonat pomyslnou hranici mezi užitým a volným uměním," popsala ředitelka Městských kulturních zařízení Naďa Jandová.