PŘEROV

Sobota 12. září

zpřístupněné památky: přerovský zámek, farní kostel sv. Vavřince, kaple sv. Jiří, kostel sv. Michaela, Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje, Českobratrský kostel evangelický, Památník lovců mamutů

Stálé expozice muzea – bezplatně s průvodcem vždy v 9, 10, 11, 12.30, 13, 14, 15 a 15.30 hodin

od 9 hodin - vyhodnocení výsledků výtvarné soutěže Ferda Mravenec a jeho kamarádi

od 20 hodin - koncert rockových balad přerovské skupiny Pohoda5 na nádvoří přerovského zámku. V případě nepřízně počasí bude koncert přemístěn do Slavnostní zámecké síně přerovského zámku.

Neděle 13. září

zpřístupněné památky: přerovský zámek, Městský dům, farní kostel sv. Vavřince, kaple sv. Jiří, kostel sv. Michaela, židovský hřbitov, farní kostel sv. Máří Magdalény

LIPNÍK NAD BEČVOU

Sobota 12. září

zpřístupněné památky: farní kostel sv. Jakuba Většího, bývalá piaristická kolej (klášter), synagoga, zvonice, historická sklepení pod původním pivovarem, klášterní kostel sv. Fr. Serafinského

doprovodný program: otevřená vyhlídková věž farního kostela, expozice Bartoše Vlčka a Jaroslava Polky, prohlídky s průvodcem a expozice o řádu piaristů v klášteře, prohlídky klášterního chrámu s hudebním doprovodem varhaníka Pavla Tomáše, výstava prací studentů SPŠS v budově internátu (bývalý pivovar)

noční prohlídky s netradičními průvodci - historickými osobnostmi, doplněné živými obrazy z historie Lipníka v podání herců o.s. Cukrle. Prohlídky začínají od farního kostela od 20 hodin každou půlhodinu, poslední prohlídka ve 22.30.

HRAD HELFŠTÝN

Sobota 12. září

od 15 hodin - vernisáž výstavy Tvorba studentů Aleny Zetové v Galerii na druhém nádvoří

Sobota 19. září

od 9 do 17 hodin - vstup do hradu zdarma b od 10.30 do 13.30 - vlastivědná vycházka na téma Vnější opevnění hradu Helfštýna b od 15 hodin - vystoupení hudebního souboru Keep Smiling z Orlové. Repertoár tvoří směs klasických gospelových skladeb obohacený skladbami jiných žánrů.

HRANICE

Sobota 19. září

zpřístupněné památky: Masarykovo náměstí s kostelem Stětí sv. Jana Křtitele, synagoga, muzeum (Stará radnice), radniční věž, židovský hřbitov, zámek, mauzoleum, městský hřbitov Hranice, poutní místo Kostelíček, tunel bývalé Severní dráhy císaře Ferdinanda V. ve Slavíči, kaple sv. Josefa ve Slavíči, Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

doprovodný program na Masarykově náměstí: orientální tance - děti z Dětského domova, Quanti minoris – historizující folkrock s keltskými kořeny, Camerata – historická hudební společnost, Allegros – Loupežnická pohádka nejen pro děti i dospělé (od 9 do 12 hodin)

od 9.30 do 10.30 - koncert učitelů a žáků z Hudební školy Konstancin-Jeziorna – v Gotickém sále Muzea

Den srdce v Lázních Teplice nad Bečvou (celodenně)

cyklovýlet zakončený slavnostním vyhlášením výsledků soutěže Mlynářský krajánek 2009 ve Stříteži nad Ludinou. Sraz účastníků ve 12.15 na Šromotově náměstí

od 10 do 13 hodin - prohlídka Humplíkova vodního mlýna

od 9 do 16 hodin - prohlídka Malého muzea minerálů

od 9 do 15 hodin - Mauzoleum – exkurze s výkladem

TOVAČOV

Neděle 13. září

zpřístupněné památky: zámek, židovská kaple