Jako první zahraje milovníkům dechovky už v neděli 3. května Záhorská kapela, kterou vystřídá 10. května Karel Caha Band.

Další týden – 17. května je vyhrazen pro příznivce Moravské veselky.

V neděli 24. května si mohou přijít poslechnout do parku Michalov zemité blues příznivci přerovské kapely Mothers follow chairs.

Poslední neděli v měsíci v parku zahraje Dechový orchestr Haná a vystoupí mažoretky ZUŠ B. Kozánka.