Nyní tento úspěch připomíná fotografická výstava ve dvoraně hranického zámku. Expozice je zároveň výzvou k dalšímu hlasování. Jako celorepublikový vítěz totiž alej ze Skaličky postupuje do evropského kola ankety.

Třistapadesátiletá alej čítající dvadvacet lip a deset dubů zabodovala v anketě Strom roku především díky žákům Základní školy a mateřské školy Skalička. „V anketě se totiž nehodnotí, který strom je nejkrásnější, ale jeho příběh,“ vysvětlila ředitelka školy Dušana Mužíková. A na příběhu skaličské aleje si daly děti záležet. Vznikla celá kniha zahrnující minulost, přítomnost i budoucnost tohoto stromořadí.

„V příbězích minulosti naši žáci líčí, co všechno mohly zdejší stromy za svůj život zažít. Od kupců putujících po Jantarové stezce, přes příběh někdejší zámecké paní až po vyprávění o tom, jak si kdysi děti hrávaly,“ řekla Mužíková.

Současnost stromů zase žáci popsali z hlediska jejich užitečnosti pro okolí. „Vyprávěly o tom, jak stromy vyrábí kyslík, kolik zvířat kolem nich žije, nebo, jak se chodí do jejich stínu učit,“ uvedla ředitelka. Děti nevynechaly ani budoucnost, a to tehdy, když psaly o malých doubcích, které v aleji rostou, nebo o tom, jak jsou vysokokmenné stromy potřebné pro přírodu.

Fotografická výstava, která začala v sobotu ve dvoraně hranického zámku, je zároveň připomínkou toho, že nyní bude alej soutěžit v evropském kole ankety. „Výstava je putovní a zapůjčila nám ji Nadace Partnertví, která celou soutěž organizuje,“ informovala Mužíková. Na výstavě jsou k vidění nejen snímky skaličské aleje, ale i dalších finalistů ankety Strom roku. Autorem snímků je fotograf Petr Francán.

„Tady ve dvoraně bude expozice do 23. ledna, pak se přestěhuje do hranického Divadla Stará střelnice a nakonec na Krajský úřad do Olomouce,“ popsala Mužíková. Podle ní chtějí děti z její školy podobně jako při podzimním hlasování v republikové soutěže rozjet kampaň na podporu aleje v evropském kole ankety. „Chtějí chodit po Hranicích a sbírat podpisy nebo rozdávat informace o tom, kde mohou lidé alej podpořit. Už teď je možné podívat se na webové stránky soutěže ,“ dodala ředitelka.