„Jsou zde vystaveny nejcennější sbírky ze všech oddělení muzea. Zastoupeny jsou i písemné a tištěné vzácné rukopisy včetně dopisů vlastnoručně psaných J. A. Komenským,“ přiblížil ředitel Muzea Komenského v Přerově František Hýbl.

Muzeum v Přerově bylo založeno v roce 1888 ředitelem měšťanské školy Františkem Slaměníkem a Ústředním spolkem jednot učitelských na Moravě.

„U příležitosti letošního jubilea nejstaršího muzea Učitele národů na světě bude vydána také publikace s názvem Přerovské muzejnictví a v polovině října se uskuteční konference, která se bude zabývat tradicí J. A. Komenského u nás a ve střední Evropě v devatenáctém století,“ doplnil ředitel Hýbl.