Výstava byla slavnostně zahájena vernisáží za přítomnosti autora Igora Kitzbergera.

Ten při této příležitosti zavzpomínal na dlouholetou spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově a jeho ředitelem Františkem Hýblem.

Výstava se koná ke 120. výročí od založení muzea v Přerově. Umístěna je v Galerii na druhém hradním nádvoří a potrvá až do 24. srpna.