„Prostor hranické Synagogy autorku uhranul. Byla nadšená, že se jedná o sakrární prostor, což se k tématu její výstavy velice hodí," řekla Olga Pospěchová z výstavní síně Synagoga.

„Je jen málo míst, kde by se cyklus maleb Xénie Hoffmeisterové ukazoval s větší zřetelností, než právě zde," potvrzuje kurátor výstavy Ondřej Novotný.

Hlavním tématem a také názvem celé výstavy jsou Nová božstva.

„Tři základní typy tematických námětů, které se objevují v autorčiných malbách tohoto cyklu, jsou výpravné krajiny, božské figury a architektura," rozvádí dále kurátor.

Spodní patro výstavní síně patří mírně znepokojujícím černobílým malbám, horní část Synagogy nabízí o něco barevnější díla. Výstava potrvá až do 31. prosince.

David Král