Snímky vznikly během čtrnáctidenní exkurze po projektech české zahraniční rozvojové spolupráce v Moldavsku, kterou studenti Mezinárodních rozvojových studií PřF UP absolvovali vloni v září.

„Setkali jsme se tam se zástupci nevládních organizací, které se zabývají problematikou uprchlictví, mezinárodních vztahů, rozvojem venkova a zemědělství či takzvaných sociálních sirotků, což jsou nezletilí, jejichž rodiče odešli dlouhodobě pracovat do zahraničí,“ uvedl jeden z autorů fotografií Aleš Foltýnek.

Spolu s ním vystaví v zámecké galerii svá díla Kateřina Štěpničková, Veronika Pazderová, Jana Štrichelová a Miroslav Plachý. Výstavu zahájí slavnostní vernisáž ve středu 10. března v 17 hodin a zájemci budou mít příležitost ji zhlédnout až do 9. dubna. Pořadatelem je kromě jmenovaných studentů a Katedry rozvojových studií PřF UP i město Hranice.