V době, kdy na hustopečském zámku vládl Jan Nepomuk Podstatzky, zaznamenala tato renesanční stavba velký rozkvět. Barokní aristokrat ji totiž přebudoval na pohodlné venkovské sídlo.

„Soustředil se také na výzdobu nedalekého kostela a nechal vybudovat kolekci kamenných plastik světců, označených znaky příbuzných a předků,“ píše se na výstavě v úvodnímu slovu, jehož autorem je kastelán zámku Kunín Jaroslav Zezulčák. Ten také nedělní vernisáž v Hustopečích slavnostně uvedl.

Poprvé od války nabízí výstava téměř kompletní přehlídku portrétů těch, kdo tu kdy panovali, včetně jejich nejbližších příbuzných.

„Po smrti hraběte Podstatzkeho skončila celá řada těchto obrazů na zámku ve Velkých Losinách, kam se provdala jedna z jeho dcer. Další portréty jsou na zámku v Telči a na hradě Šternberku,“ dodal pro úplnost Zezulčák.

Na podtržení slavnostní atmosféry vernisáže zahrála v jejím úvodu valašská cimbálová muzika Polajka a po úvodních projevech starostky městyse Júlie Vozákové a kunínského kastelána Jaroslava Zezulčáka zazpíval mužský pěvecký sbor Beseda z Valašského Meziříčí.

Mimo jiné zahájila výstava další sezonu prohlídek hustopečského zámku, která bude až do konce září probíhat každé nedělní odpoledne.