Tento dřevohostický rodák je podle hudebních odborníků právem považován za moravského Jakuba Jana Rybu. Premiéra se blíží Slavnostní mše nazvaná Missa solemnis bude uvedena poslední den programu setkání dechovek, tedy v neděli 27. července.

„Slavnostní mše Josefa Schreiera zazní v premiérovém provedení vynikajícího sboru a orchestru, který se věnuje převážně uvádění pokladů barokní hudby - Musica Figuralis za řízení přerovského rodáka, dirigenta Marka Čermáka. Obsazena bude smyčcovými a dechovými nástroji, varhanami a zazní sólový i sborový zpěv,“ upřesnil Zdeněk Smiřický, předseda Vlastivědné společnosti Žerotín v Dřevohosticích.

Toto občanské sdružení je také hlavním pořadatelem uvedeného nedělního koncertu vážné hudby. Jeho premiéra se uskuteční v dřevohostickém chrámu sv. Havla, kde byl podle dochovaných písemných záznamů kantor a barokní hudební skladatel Josef Schreier v roce 1718 pokřtěn.

Mezi jeho nejznámější díla patří vánoční mše Missa pastoralis in C boemica, jejíž premiéra v plném nástrojovém provedení spatřila světlo světa po 250 letech v roce 2002 v Olomouci a následně v Dřevohosticích.

„Je zvláštní tím, že se v ní střídají zpěvy v jazyce českém, latinském a ve valašském nářečí,“ vysvětlil Zdeněk Smiřický.

Podle hudebních odborníků je tato mše řazena mezi nejvýznamnější památky barokní pastorální hudby hned po boku tak proslulých děl, jako je třeba Hej mistře Jakuba Jana Ryby a Vianočna omša Jiřího Zrunka.

Schreierova vánoční mše se začala v posledních pěti letech šířit, a to nejen u nás, ale i v zahraničí. „Dílo zaznělo například v roce 2004 na závěr slavnostního koncertu, který se konal u příležitosti vstupu České republiky do Evropské unie v chrámu sv. Karla Boromejského ve Vídni,“ vzpomněl Zdeněk Smiřický, který se od devadesátých let podílí na propagaci zapomenutých skladeb dřevohostického rodáka i na publicitě samotného skladatele Schreiera.

Na sklonku loňského roku společně se svým kolegou, objevitelem osobnosti i díla skladatele, emeritním profesorem JAMU v Brně Janem Trojanem, dokonce o Josefu Schreirovi přednášeli v Národním muzeu v Praze, kam byli oba badatelé pozváni Společností Bedřicha Smetany a Maticí českou Praha.

Schreierův život a dílo shrnuje kniha, která vyšla v roce 2005 a jejímž autorem je Jan Trojan.

U příležitosti premiéry slavnostní mše Missa solemnis vydává Vlastivědná společnost Žerotín další pamětní publikaci, která je věnována opět Josefu Schreierovi - významnému dřevohostickému rodákovi, a navíc čtenáře seznámí s mozaikou pamětihodností městečka Dřevohostic.