Předchozí
1 z 5
Další

Celý život strávila ve školství. Drtivá většina bývalých i současných žáků, ji má spojenou s lidským až mateřským přístupem. Dnes je Vlasta Ambrožová v důchodu, ale svému povolání se stále věnuje na zkrácený úvazek na vrahovické škole, kde dlouhá léta byla ředitelkou. Její druhou velkou vášní je zahrádkaření. Již druhé období je místopředsedkyní Českého zahrádkářského svazu.

Oblíbená kantorka Vlasta Ambrožová se ohlíží za svým životem. Lysá nad Labem - předávání cen vítězům internetové soutěže Příroda kolem nás.Zdroj: Archiv Vlasty Ambrožové

Prakticky celý svůj život jste zasvětila vzdělávání dětí…

"Je to tak. V roce 1975, když jsem dokončila vysokou školu, jsem nastoupila do Ptení. Tenkrát jsme si nemohli vybrat, kde bychom měli učit. Bylo to v gesci školní inspekce. Ta rozhodovala, kam který učitel půjde. Ve Ptení jsem učila půl roku, pak jsem dalšího půl roku působila v Kostelci na Hané. Pak už jsem působila v Prostějově. Konkrétně na Dr. Horáka, následně na tehdejší Rossošské v současnosti E. Valenty, mezitím jeden rok i na Rejskové. Na Rossošské jsem strávila jedenáct let. Od roku 1992 jsem přešla na ZŠ Vrahovice, kde působím dodnes."

Po dobu vaší kariéry jste poznala tisíce dětí. Dokážete si je vůbec zapamatovat?

"Snažím se pamatovat i jména. Ono ale opravdu těch žáků bylo za tu dobu strašně moc. Každým rokem to byly stovky dětí. Mám vždycky radost, když se potkáme a bývalí žáci se ke mě hlásí. Pak mám radost, když je poznám sama. Většinu z nich si ale dokážu vybavit, jen někdy je potřeba trochu napovědět. Někdo se změní hodně, někdo zas méně. Ale když se hlásí a nevím, tak poprosím o připomenutí ročníku a opravdu si většinou vybavím o koho jde."

Ve Vrahovicích jste se stala i dlouholetou ředitelkou, že?

"Nastoupila jsem tam jako zástupkyně ředitelky. Od 1. února 2004 až do roku 2013 jsem byla ředitelkou vrahovické školy. V roce 2013 jsem požádala vzhledem k mému důchodovému věku o uvolnění z funkce. Řekla jsem si, že je lepší přenechat své místo mladším."

Oblíbená kantorka Vlasta Ambrožová se ohlíží za svým životem. Lysá nad Labem - předávání cen vítězům internetové soutěže Příroda kolem nás.Zdroj: Archiv Vlasty Ambrožové

Vrahovice vám přirostly k srdci. Co vás nejvíce těší za dobu vašeho působení?

"Že se podařilo udržet a postavit ve Vrahovicích novou školu. Díky velké pomoci školské rady, se tenhle nelehký projekt podařilo prosadit a ukazuje se, že to byl dobrý krok. Jsem za to opravdu šťastná. V současnosti má vrahovická škola plnou kapacitu."

Přesto jste však ve Vrahovicích zůstala a učíte pořád…

"Tahle práce je současně i mým celoživotním koníčkem. Nedokázala jsem si představit, že bych ze školství odešla úplně. Zůstala jsem tedy učit na malý úvazek."

V aprobaci máte několik předmětů, který je váš nejoblíbenější?

"Mým hlavním oborem je chemie, pak základy zemědělské výroby ale mám také vystudovanou češtinu, pedagogiku, to vše na Univerzitě Palackého v Olomouci a management na pražské Univerzitě Karlově. Nejraději jsem učila chemie ale také takzvané pěstitelské práce. Snažila jsem se svým žákům dát nějaké dovednosti i mimo výuku. Podporovala jsem talentované žáky, kteří měli tu správnou ctižádost něčeho dosáhnout. Stála jsem u zrodu malé chemické olympiády, která je určená žákům 8. tříd našeho regionu. Připravovala jsem ale i vzdělávací akce pro učitele našeho regionu. Věnovala jsem se recenzi učebnic. Působila jsem v poradním sboru pro základní školství při MŠMT."

Oblíbená kantorka Vlasta Ambrožová se ohlíží za svým životem. Lysá nad Labem - předávání cen vítězům internetové soutěže Příroda kolem nás.Zdroj: Archiv Vlasty Ambrožové

Vy jste se svými žáky absolvovala pravidelně spousty soutěží…

"Ano, naši žáci vyhrávali pravidelně celostátní kola různých soutěží. Naše vrahovická škola byla a je hodně úspěšná. V chemické olympiádě jsme získávali přední umístění v okresních kolech, úspěšní jsme byli i na krajské úrovni. I v rámci pěstitelských prací jsme dosahovali úspěchy na celostátní úrovni v přírodovědných soutěžích organizovaných Českým zahrádkářským svazem."

Právě zahrádkáři jsou vedle učitelství vaší druhou velkou láskou…

"Pravidelně jsme se zapojili do soutěže Mladý zahrádkář, letos už bude 33. ročník a s výjimkou toho prvního, jsme soutěžili ve všech ročnících. Mimochodem máme i celostátní vítěze. Shodou okolností jednou z nich je i současná ředitelka vrahovické školy, tehdy Martina Rozsypalová, dnes Šírková."

Oblíbená kantorka Vlasta Ambrožová se ohlíží za svým životem. Lysá nad Labem - předávání cen vítězům internetové soutěže Příroda kolem nás.Zdroj: Archiv Vlasty Ambrožové

V Českém svazu zahrádkářů zastáváte i významné funkce…

"V současnosti jsem místopředsedkyní územního sdružení Prostějov. Jsem ale už druhé volební období místopředsedkyní celého zahrádkářského svazu, který má sto třicet tisíc členů. Mám na starost aktivity s dětmi a mládeží v rámci celé republiky."

Váš autorský rukopis nesou i celostátní soutěže, že?

"V době, kdy jsem se stala členkou představenstva zahrádkářského svazu, organizovaly se dvě soutěže – Mladý zahrádkář a Výtvarná soutěž. Já jsem byla u zrodu dalších dvou. V roce 2011 jsme vyhlásili první ročník fotografické soutěže a o rok později vznikla floristická soutěž. Samozřejmě, že na tyto akce nejsem sama. Organizujeme je v osmičlenné komisi."