První případy nemoci COVID-19, kterou způsobuje koronavirus, nejsou důvodem k panice a zatím ani k přehnané opatrnosti. Což není nabádání k fanfarónské lehkomyslnosti. Epidemie, ať už krátká a lehká nebo případně vážnější bude v první řadě testem státu a všech jeho institucí.

Chaos, nepořádek, přehnané zásahy do soukromí jsou podle všeho pro společnost nebezpečnější než samotná nemoc. Bylo už stokrát zopakováno, sluší se po sto prvé: Virus se sice šíří rychle, v drtivé většině případů však není smrtelný. Ohroženi jsou zejména starší lidé trpící dalšími neduhy. Ti se musí těšit maximální ochraně a péči. Pro ostatní je případná nákaza jen stravitelná obtíž.

Pokud by však úřady začaly zmatkovat, pokud by zdravotníci zavdali jakýkoli podnět k nedůvěře, může se společnost vážně otřást.

Lidi, kteří si chtějí vytvořit domácí pevnosti a kupují rýži po metrácích můžeme chápat. Kdyby mělo toto chování převážit, bude vážně poškozena ekonomika. Následky budou trvalé i když epidemie odejde stejně rychle jako přišla. Je na politicích, aby v neobvyklé situaci napjali všechny síly a zapojili rozum a srdce. Totéž máme právo očekávat od úředníků.

V dobách klidných moderní společnost chápe „úřady“ spíš jako nepříjemného výběrčího daní. Teď je čas, kdy stát může a musí ukázat, že je lidem k užitku.

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník