KDY: 15. ledna v 16 hodin
KDE: Městský úřad Hranice
ZA KOLIK: zdarma

Říct svůj názor můžete na veřejném projednání Plánu udržitelné mobility města Hranic, kde zazní výsledky dopravních průzkumů, ale zároveň bude prostor pro diskuzi, na které mohou lidé přednést své náměty na zlepšení dopravy.